Témata disertačních prací

Vývoj jedno- a dvojdimenzionálních chromatografických metod spojených s hmotnostní spektrometrií pro proteomické analýzy a analýzu proteinových bioléčiv

Náplní práce bude vývoj pokročilých LC-MS metod pro snadnou, robustní a přitom citlivou analýzu proteinů s důrazem na chromatografickou separaci, které se stala limitujícím faktorem využitelnosti pokročilé hmotnostně spektrometrické detekce. Vyvinuté metody budou aplikovány v analýze standardních vzorků peptidů, proteinů, v analýze reálných proteomických vzorků a v kontrole kvality proteinových bioléčiv.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: identifikace, kvantifikace, peptidy, proteiny, bioléčiva

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS