Témata disertačních prací

Vývoj elektroforetických metod pro analýzu biologicky aktivních látek

Náplň práce: Kapilární elektroforéza díky své pestrosti separačních mechanismů představuje v porovnání s metodami kapalinové chromatografie komplementární přístup k analýze biologicky aktivních sloučenin v biologickém materiálu. Při vývoji metod pro stanovení klinicky významných analytů lze využít kapilární zónovou elektroforézu či micelární elektrokinetickou chromatografii. Pro zvýšení citlivosti metody je nutné vhodným způsobem upravit vzorek či provést on-line zakoncentrování vzorku přímo v kapiláře. Kromě spektrofotometrické detekce lze využít i detekci hmotnostním spektrometrem, která umožní citlivou a zároveň selektivní detekci.

Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS