Témata disertačních prací

Příprava biologických vzorků k analýze s využitím moderních trendů

Úprava biologického vzorku před analýzou je důležitým krokem pro izolaci analytů z komplexní biologické matrice a pro přečištění vzorku. Na katedře analytické chemie jsou testovány různé analytické přístupy, k jejichž hodnocení přispěje i tato disertační práce.

Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS