Témata disertačních prací

Extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek

V práci bude kladen důraz na vývoj nových extrakčních technik pro selektivní a citlivé stanovení vybraných biologicky aktivních látek. Budou testovány extrakční sorbenty na bázi nanomateriálů a nanovláken před vlastní HPLC analýzou.

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS