Bioanalytická chemie

Kód P5207 Zdravotnická bioanalytika / Bioanalytická chemie

Absolvent doktorského studia Bioanalytické chemie získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, zpracování biologického materiálu i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu, odpovídající přístrojovou techniku včetně výpočetní techniky. Absolventi doktorského studia Bioanalytické chemie nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení bioanalytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, nemocničních laboratoří i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících životní prostředí, klinických a toxikologických laboratořích.

Akreditace

16. 12. 2009 – 31. 8. 2019

Charakteristika oboru

Cílem studia oboru Bioanalytická chemie je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka specializovaného pro práci v různých typech klinických laboratoří, laboratořích hygienické služby, biochemických laboratořích a dalších typech laboratoří využívající instrumentální analytické metody. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických a dalších zařízeních státního i privátního sektoru.

Studijní předměty

 • Analýza látek ovlivňujících životní prostředí
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích
 • Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze biologicky aktivních látek
 • Metody úpravy biologického materiálu k analýze
 • Moderní trendy v analýze potravin
 • Moderní trendy v kapalinové chromatografii
 • Neseparační průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Vývoj, optimalizace a validace bioanalytických metod
 • Vybrané instrumentálně-analytické metody
 • SDZ - Bioanalytické metody

Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia.  Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou impaktovaných publikací ve vědeckých časopisech. Doktorská práce je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště.

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Členové

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 • doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
 • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 • Přehled vybraných instrumentálně-analytických metod v bioanalytické chemii
 • Problematika příprava biologického materiálu k analýze
 • Využití chromatografických metod a k analýze biologicky aktivních látek
 • Využití elektroforetických metod a k analýze biologicky aktivních látek
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích a validace bioanalytických metod
 • Problematika bioanalytického hodnocení metabolitů biologicky aktivních látek

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS