Modul 2 | Kardiovaskulární léčiva

Termín

  • 12. 5. 2023 od 10.00 do 16.00 hodin
  • seminární místnost Zahrady léčivých rostlin, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova (mapa)

Program

10:00-10:10
Zahájení
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., vedoucí Univerzitního centra klinické farmacie FaF UK

10:10-11:30
KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ VE STÁŘÍ (HYPERT., CHSS, ICHS) – SPECIFIKA INDIK. PŘÍSTUPŮ
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
FN Hradec Králové a LF UK Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika

11:30-11:45
Přestávka na kávu

11:45-13:15
STOPP/START KRITÉRIA A KVS LÉČIVA – SPEC. INDIKACE A KONTRAINDIKACE
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

13:15-14:00
Přestávka na oběd, možnost prohlídky tropického skleníku

14:00-15:30
NEJČASTĚJŠÍ LÉKOVÁ POCHYBENÍ PŘI PODÁVÁNÍ KVS LÉČIV U SENIORŮ
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Interní oddělení a ošetřovatelský úsek, Nemocnice Šumperk

15:30-16:00
Interaktivní část zahrnující kazuistiky, interaktivní kvízy, diskuse.

Závazná přihláška

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

 

Registrace byla uzavřena.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS