Modul 1 | Stárnutí populace a úskalí racionální geriatrické farmakoterapie v různých prostředích zdravotní péče

Termín

  • pátek 11. 10. 2024 od 10.00 do 16.00 hodin
  • seminární místnost Zahrady léčivých rostlin, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova (mapa)

Program

10:00-10:10
Zahájení
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., vedoucí Univerzitního centra klinické farmacie FaF UKF

10:10-11:30
PÉČE O GERIATRICKÉ PACIENTY V ČESKÉ REPUBLICE. TEORIE A PRAXE GERIATRICKÝCH SYNDROMŮ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Hradci Králové

11:30-11:45
Přestávka na kávu

11:45-13:15
GERIATRICKÁ KŘEHKOST A KLINICKÝ VÝZNAM V GERIATRII – DIAGNOSTIKA, KLINICKÉ A VÝZKUMNÉ VYUŽITÍ
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Vědecká sekretářka České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 1. Lékařská fakulta UK a Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

13:15-14:00
Přestávka na oběd, možnost prohlídky tropického skleníku

14:00-15:30
FARMAKOKINETICKÉ A FARMAKODYNAMICKÉ ZMĚNY VE STÁŘÍ – VLIV NA ZMĚNU TERAPEUTICKÉ HODNOTY LÉKŮ A SPECIFIKA GERIATRICKÉ FARMAKOTERAPIE
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Vedoucí UCKF a místopředsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Katedra klinické a sociální farmacie, Farmaceutická fakulta UK a Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

15:30-16:00
INTERAKTIVNÍ DISKUSE: JAK ZLEPŠIT V INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI RACIONÁLNÍ GERIATRICKOU FARMAKOTERAPII V ČR V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH ZDRAVOTNÍ PÉČE?
Moderátorka: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Panel: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., MUDr. Astrid Matějková
Cílem diskuse je shromáždit podněty k navázání intenzivnější interdisciplinární spolupráce v terénu mezi klinickými farmaceuty, geriatry, farmaceuty a lékaři dalších specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie

Závazná přihláška

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Registrace byla uzavřena.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS