Geriatrická farmakoterapie | Kontakty

Odborný garant:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Vedoucí UCKF – Univerzitního centra klinické farmacie FaF UK
e-mail: daniela.fialova@faf.cuni.cz 
telefon: 731 029 291

Administrativní pracovnice:

 • Dotazy ohledně odborného programu akcí, informace a kontakt s přednášejícími i účastníky akcí
  Lenka Stříbrná
  e-mail: stribrnl@faf.cuni.cz 
  telefon: 731 396 346
   
 • Dotazy ohledně organizace akcí, informace a kontakt s účastníky 
  Ivana Dvořáková
  e-mail: dvorakoivana@faf.cuni.cz
  telefon: 603 413 781

 Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na shledání s Vámi na vzdělávacích akcích!

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS