Racionální a individualizovaná farmakoterapie ve stáří - priority následujících desetiletí

Logo

KURZ č. 14 (4650114)

Termín: 25. - 27. 4. 2016 (po-st)
Místo konání: Praha, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Program: Odborný program
Zpráva: Tréninková škola a mezinárodní kurz UCKF a EU COST Action 2016
zahájily další aktivity v racionální geriatrické farmakoterapii

 

Den 1. - Slavnostní zahájení

“Hodnocení racionality užití léků ve stárnoucí populaci- specifické nástroje a jejich využití v lékové politice v České republice”

V rámci prvního přednáškového dne proběhnou vyzvaná sdělení shrnující nejčastější nástroje k hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří a lékové compliance u geriatrických nemocných. Budou diskutovány konkrétní oblasti, které bývají hodnoceny mezi indikátory nebo potenciálními indikátory kvality užití léků ve stáří a zahraniční zkušenosti s využitím těchto nástrojů.

Odborný program (1. den)

Den 2. - Nemocniční péče a komunitní/následná péče

“Jištění racionality užití léků u seniorů v akutní hospitalizaci a při překladu z akutní péče do komunitní / následné péče”

Vyzvaná sdělení přiblíží zkušenosti s činnostmi klinických farmaceutů v nemocniční sféře v zahraničí a jejich roli v jistění kvality farmakoterapie během akutní hospitalizace i při překladu z akutní hospitalizace do komunitní/následné péče. Sdělení budou zaměřena na praktické nástroje užívané v každodenní praxi.

Odborný program (2. den)

Den 3. - Komunitní a dlouhodobá ošetřovatelská péče

“Racionalita užití léků u seniorů v komunitní a následné péči- kvalita lékové preskripce a podpora lékové compliance”

Přednáškový den bude zaměřen na racionální farmakoterapii a kvalitu užití léků u seniorů v komunitní a dlouhodobé ošetřovatelské péči. Ve vyzvaných přednáškách zazní domácí i zahraniční zkušenosti týkající se podpory racionálního užití léků ve stárnoucí populaci v těchto oblastech péče. Bude diskutována role klinických a dalších farmaceutů v racionálním užití léků ve stárnoucí populaci, význam interdisciplinární spolupráce a podpora aktivního zapojení pacientů a jejich pečovatelů v jištění racionality farmakoterapie.

Odborný program (3. den)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS