SOUČASNÉ PŘÍSTUPY VE FARMAKOTERAPII DEMENCE A PARKINSONOVY CHOROBY A TRENDY V INDIVIDUALIZACI LÉKOVÝCH SCHÉMAT

KURZ č. 40 (4650140)

Termín: 3. 12. 2021, 10-16 hod 
 
Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce.
 
Anotace: Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti seniorů na negativní centrální působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou chorobou (s i bez přítomnosti demence). Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv. Probrány budou principy individualizace lékových schémat u pacientů s demencemi a Parkinsonovou chorobou a možnosti snížení rizika polékových reakcí. V závěru vzdělávací akce si účastníci procvičí přednášené poznatky na klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.45 Novinky v diagnostice a individualizované farmakoterapii různých typů a stupňů demence
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum v Praze
 
11.45 - 12.00 Přestávka
 
12.00 - 13.30 Léčba Parkinsonovy nemoci – specifika a inovativní přístupy v diagnostice a individualizované farmakoterapii
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
 
13.30 - 14.00 Přestávka
 
14.00 - 16.00 Interaktivní řešení kazuistik- polékové komplikace psychofarmak a jejich negativní vliv u pacientů s demencemi nebo Parkinsonským syndromem
PharmDr. Ivana Tašková
Pracoviště klinické farmacie, Psychiatrická nemocnice Bohnice
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS