RACIONÁLNÍ SYSTÉMOVÁ A LOKÁLNÍ LÉČBA KORTIKOSTEROIDY: SOUČASNÉ INDIKACE, GUIDELINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KLINICKÉ PŘÍSTUPY

KURZ č. 39 (4650139)

Termín: 12. 11. 2021, 10-16 hod
 
Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce.
 
Anotace: Systémová léčba kortikosteroidy je zatížena řadou polékových komplikací (iontové dysbalance, změny systémového tlaku, gastrotoxicita, CNS nežádoucí účinky, změny metabolismu apod.), které vyžadují individualizovaný přístup v léčbě při užití kortikosteroidů v různých indikacích a rozvahu nad správnou volbou dávky, časování a délky podávání. Také lokální léčba kortikosteroidy má významná rizika a vyžaduje individuální přístup, zejména v dermatologii. Tento vzdělávací kurz shrne současné přístupy a trendy v dávkování, délce podávání a indikačních schématech systémově podávaných kortikosteroidů, míru rizikovosti v různých klinických situacích (od chronických po akutní indikace) v interakci s dalšími, zejména lékovými rizikovými faktory. Současně nastíní principy racionálního a bezpečného užití kortikosteroidů v dermatologii a nejčastější klinické situace, při kterých se lokální léčba kortikosteroidy racionálně užívá. V závěru budou na klinických kazuistikách procvičeny principy individualizace systémové kortikosteroidní léčby v rozličných klinických situacích, při zvažování dalších indikovaných léků.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.45 Systémová léčba kortikosteroidy- současný pohled na racionální indikace, účinnost, bezpečnost a individuální přístupy v léčbě
MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 
11.45 - 12.00 Přestávka
 
12.00 - 13.30 Lokální užití kortikosteroidů- současné přístupy v léčbě, účinnost, bezpečnost a racionální indikace
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové
 
13.30 - 14.00 Přestávka
 
14.00 - 16.00 Kazuistiky se zaměřením na rizika užití systémových kortikosteroidů- klinická významnost za různých klinických situací a racionální přístupy v léčbě
PharmDr. Gabriela Vaculová
Oddělení klinické farmacie, FN Olomouc
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS