SOUČASNÉ KLINICKÉ PŘÍSTUPY V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ, SRDEČNÍCH ARYTMIÍ A RIZIKA LÉČIV PRODLUŽUJÍCÍCH QTc INTERVAL

KURZ č. 38 (4650138)

Termín: 15. 10. 2021, 10-16 hod 
 
Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce.
 
Anotace: Racionální farmakoterapie a úprava dávkování léků u pacientů se srdečním selháváním a arytmiemi patří k velmi významným tématům individualizované farmakoterapie na celoevropské úrovni. Kurz přestaví současné přístupy racionální farmakoterapie srdečního selhávání a nejčastějších typů arytmií a individuální rozvahy týkající se dávkování léčiv. Zaměří se i na kardiovaskulární nežádoucí účinky některých běžně indikovaných léků, zejména těch, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus a zapříčiňovat až život ohrožující srdeční arytmie nebo akutní srdeční selhání. Jak zvažovat individuální přístupy v léčbě, dynamické změny týkající se klinických parametrů i vývoje výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění, jak volit účinné a bezpečné dávky a kombinace indikovaných léků, to bude shrnuto nejen v teoretických přednáškách, ale procvičeno i v klinických kazuistikách na konci vzdělávacího kurzu.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 12.00 Racionální přístupy ve farmakoterapii srdečního selhávání a srdečních arytmií
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 
12.00 - 12.15 Přestávka
 
12.15 - 13.30 Léčiva prodlužující QTc interval - klinicky významná rizika a racionální přístupy jejich řešení
Mgr. Jana Gallusová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 
13.30 - 14.00 Přestávka
 
14.00 - 16.00 Kazuistiky - interaktivní diskuse a řešení klinických případů z oblasti racionální farmakoterapie srdečního selhávání, arytmií a interakcí léčiv prodlužujících QTc interval
Mgr. Jana Gallusová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS