Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

KURZ č. 37 (4650137)

Termín: 21. 5. 2021, 10-16 hod
Místo konání: Online
Anotace: Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí. V jedné z přednášek budou zhodnoceny i ekonomické aspekty související s riziky antidepresivní léčby a význam farmakoekonomických úvah v racionálním nastavení farmakoterapie. Na interaktivních kazuistikách budou poté procvičeny poznatky týkající se účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie deprese.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 12.00 Základní skupiny antidepresiv a klinicky významná rizika (nežádoucí účinky, kontraindikace, lékové interakce) – význam farmakologických znalostí v odhadu rizik antidepresiv
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
 
12.00 - 13.00 Přestávka na kávu
 
13.00 - 13.50 Antidepresiva v systému úhrad ČR – zohledňují současná farmakoekonomická nastavení klinicky významná rizika léčby?
PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
 
13.50 - 14.00 Dotazy, technická přestávka
 
14.00 - 15.50 Rizika antidepresiv při léčbě afektivních poruch-praktické příklady
Klinické kazuistiky

doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno,
Farmaceutická fakulta, MU, Brno

 
15.50 - 16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS