Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.) - diagnostika progrese klinického stavu a přístupy v individuálních úpravách lékových režimů

KURZ č. 36 (4650136)

Termín: 23. 4. 2021, 10-16 hod
Místo konání: Online
Anotace: Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u často indikovaných léčiv. Budou probrány i poznatky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování léků u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020. Poznatky z teoretických přednášek budou ke konci kurzu procvičeny v interaktivních kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.05 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
vedoucí Univerzitního vzdělávacího centra FaF UK
 
10.05 - 12.00 Kardiorenální syndrom (pokr.) - patofyziologie, jak rozpoznat klinická stádia a komplikace?, racionální přístupy ve farmakoterapii a individuální přístupy
MUDr. Jan Vachek
Interní oddělení, Klatovská nemocnice/Nemocnice Plzeňského kraje
 
12.00 - 12.15 Přestávka na kávu
 
12.15 - 14.00 Renokardiální syndrom (pokr.) - patofyziologie, jak rozpoznat klinická stádia a komplikace?, racionální přístupy ve farmakoterapii a individuální přístupy
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 
14.00 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 16.00 Interaktivní procvičení znalostí o kardiorenálním syndromu v klinických kazuistikách
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. - klinický farmaceut
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku, Praha
Mgr. Drahomíra Stará
Oddělení klinické farmacie, Lékárna nemocnice Kolín
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS