Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

KURZ č. 34 (4650134)

Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod
Místo konání: Online
Anotace:

Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám chronické morbidity/polymorbidity a časné mortality. S ohledem na častost rozličných kardiologických diagnóz patří poznatky o racionální farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění a hlavních rizicích KVS léčiv (nežádoucích účincích, lékových interakcích, relativních kontraindikacích atd.) k významným oblastem znalostí klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na novinky a individualizované přístupy v terapii hypertenze, ICHS, CHSS a na principy individualizace lékových schémat při užití antitrombotické léčby v chronických i akutních indikacích. Poukáže na časté intervence klinických farmaceutů a časté problémy v neracionálním užití KVS léčiv (nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkovacích schémat u KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.

Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.45 Racionální farmakoterapie hypertenze, ICHS a CHSS- novinky ve farmakoterapeutických přístupech, možnosti individualizované léčby (+ diskuse)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 
11.45 - 12.00 Přestávka
 
12.00 - 13.30 Principy racionálního užití antitrombotik v individualizované léčbě v kardiologii pohledem klinického farmaceuta (+ diskuse)
PharmDr. Jana Gallusová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 
13.30 - 14.15 Přestávka na oběd
 
14.15 - 16.00 Kazuistiky - interaktivní diskuse a řešení klinických případů z oblasti racionální antitrombotické léčby a racionálního užití dalších KVS léčiv
PharmDr. Jana Gallusová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS