Terapie hepatorenálního a kardiorenálního syndromu – individualizace dávek a racionální přístupy v léčbě

KURZ č. 31 (4650131)

Termín: 4. 12. 2020, 10-16 hod 
Místo konání: Vzhledem k trvání nouzového byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Anotace: Odborný garant: PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku, Praha

Hepatorenální syndrom je závažnou komplikací pokročilého onemocnění jater s portální hypertenzí. Jedná se o funkční postižení ledvin, které vzniká následkem vystupňované cirkulační dysfunkce. V rámci prezentace se podíváme na patofyziologické souvislosti, diagnostiku a zejména specifika diagnostiky hyponatrémie u této skupiny pacientů a racionální přístupy v léčbě (pozornost bude soustředěna i na podávání vazopresorů a albuminu).

Kardiorenální syndrom je název užívaný k vyjádření funkčního vztahu mezi srdcem a ledvinami, kdy akutní nebo chronická dysfunkce jednoho orgánu může vyvolat akutní nebo chronickou dysfunkci orgánu druhého. Řada nemocných se srdečním selháním trpí určitým stupněm renální dysfunkce, na druhé straně pacienti s renálním onemocněním trpí i kardiovaskulárním onemocněním. V přednáškách zazní patofyziologické mechanizmy vedoucí k rozvoji kardiorenálního syndromu, otázky racionální diagnostiky a zejména otázky týkající se racionálního nastavení farmakoterapie u pacientů s kardiorenálním syndromem. Příklady klinických kazuistik zakončí tento celodenní kurz.
Program:  
10.00 - 10.05 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
vedoucí Univerzitního vzdělávacího centra FaF UK
 
10.05 - 12.00 Hepatorenální syndrom - patofyziologie, klinické komplikace, racionální přístupy v terapii a farmakoterapii
MUDr. Halima Gottfriedová, CSc.
Institut pro klinickou a experimentální medicínu, Praha
 
12.00 - 12.15 Přestávka na kávu
 
12.15 - 14.00 Kardiorenální syndrom - patofyziologie, klinické komplikace, racionální přístupy v terapii a farmakoterapii
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 
14.00 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 16.00 Interaktivní procvičení znalostí v klinických příkladech-opakování základních dovedností při dávkování léčiv u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, procvičení znalostí o hepatorenálním a kardiorenálním syndromu
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. - klinický farmaceut
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku, Praha
PharmDr. Drahomíra Stará
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Kolín
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS