Novinky v protiinfekční léčbě - role klinických „break-out pointů“ v racionální volbě a dávkování antibiotik a současné změny v hlavních klinických guidelines

KURZ č. 30 (4650130)

Termín: 13. 2. 2020 (čtvrtek), 10-16 hod 
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Racionální protiinfekční léčba se řídí jak účinností a bezpečností účinných látek, klinickými breakpointy, otázkami souvisejícími s dopady protiinfekční léčby na vývoj klinického stavu a funkci imunitního systému, ale i dopady používání antibiotik na rezistenci infekčních agens a obecnou epidemiologickou situaci. Současná antibiotická léčba zaznamenává dynamické změny, které se promítají v rozdílných nastaveních klinických guidelines a v nových přístupech, jak volit léčiva první a další volby a v jakých dávkách a časech je indikovat u častých infekčních onemocnění.

V kurzu budou předneseny poznatky týkající se unikátní metody stanovování klinických „breakpointů“ antibiotik, základních parametrů pro kategorizaci citlivosti a rezistence původců infekčních onemocnění v rutinní praxi a akceptovaných EMA při registraci nových antibiotik. Kurz shrne formou přednášek národních expertů v protiinfekční léčbě poznatky týkající se nových klinických „break-out pointů“ u hlavních, nejčastěji indikovaných protiinfekčních léčiv, zdůrazní stávající změny v racionální antibiotické léčbě, které se týkají jiného náhledu na čas užití, vhodné dávkování a indikace u některých základních antibiotik, jež jsou zatím stále v mnoha případech indikována nevhodně. Formou klinických případů budou některé z poznatků v třetí části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
10.10 - 12.00

Teoretické předpoklady pro stanovení klinických breakpointů antibiotik a využití poznatků v klinické praxi (teoretická přednáška + diskuse)
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro antibiotika, koordinátorka Národního antibiotického programu pro Doporučené postupy 

12.00 - 12.20 Přestávka na kávu
12.20 - 14.00

Současné racionální přístupy ve správném výběru ATB pro různé (časté) klinické situace a principy individualizovaných léčebných strategií (přednáška + diskuse)
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce v Praze

14.00 - 14.30 Přestávka na oběd
14.30 - 16.00

Procvičení rozvah v individualizované protiinfekční léčbě v klinických kazuistikách
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce v Praze

 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS