Nesteroidní antiflogistika (NSAID) - komplexní pohled na terapeutické účinky, nežádoucí účinky v kombinované léčbě a risk/benefit terapie

KURZ č. 28 (4650128)

Termín: 18. 1. 2019, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Nesteroidní antiflogistika patří mezi nejčastěji indikované léky, které mají vysokou terapeutickou hodnotu u řady onemocnění. Přes tyto žádoucí vlastnosti v terapeutických indikacích mají tato léčiva časté systémové nežádoucí účinky na podkladě ovlivnění syntézy prostaglandinů nebo idiosynkratických imunitních reakcí. Indikace NSAID proto musí být uvážlivé, se znalostmi individuální farmakokinetiky a individuálního přínosu a rizik jednotlivých léčiv z této skupiny u konkrétního pacienta při zhodnocení klinických přínosů a rizik léčby. Kurz poskytne široký přehled v oblasti terapeutických vlastností různých, často indikovaných nesteroidních antiflogistik (NSAID), zdůrazní známé i nepříliš známé terapeutické indikace NSAID a poskytne podrobný vhled do rizik farmakoterapie při léčbě těmito léčivy. U gastrointestinálních komplikací přiblíží míru rizikovosti indikace NSAID (v kombinaci s dalšími léčivy, zejména antiagregancii a antikoagulancii), jaké jsou postupy při hodnocení míry rizika před plánovanými diagnostickými výkony (např. při endoskopiích) a jaké strategie volit v různých klinických situacích při minimalizaci rizik farmakoterapie.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Nesteroidní antiflogistika a jejich negativní vliv na gastrointestinální trakt
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Nesteroidní antiflogistika a jejich negativní vliv na renální funkce
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
 
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 16.00 Interaktivní procvičení znalostí v klinických kazuistikách
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS