Obezita, malnutrice a deficity vitamínů a minerálů - klinická diagnostika, komplikace a současné přístupy v racionální farmakoterapii

KURZ č. 24 (4650124)

Termín: 13. 4. 2018, 10-16 hod 
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Obezita patří k častých komorbiditám, zejména v populacích rozvinutých zemí, kde převažuje kalorický příjem nad kalorickým výdejem. Významný nárůst obézních osob je zřejmý zejména u dětí a geriatrických pacientů. V geriatrii a u těžce chronicky nemocných, např. u onkologicky nemocných, se často setkáváme také s fenomenen malnutrice, který by měl být včas diagnostikován a řešen. Velmi podstatné jsou i znalosti týkající se deficitu vitamínů a minerálů při různých klinických stavech a v různých populacích pacientů. Kurz nabídne posluchačům podrobný klinický vhled do etiopatogeneze, projevů, diagnostiky a správné léčby syndromů obezity, malnutrice a nutričních deficitů některých vitamínů a minerálů. Bude se zabývat i změnou terapeutické účinnosti a bezpečnosti léků u obézních a malnutričních nemocných. Zdůrazní jak racionální strategie léčby obezity a malnutrice, tak rizika lékových komplikací u těchto pacientů.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Malnutrice - příčiny, klinická diagnostika, komplikace, racionální intervence. Vitamínové a minerálové deficity
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Obezita - příčiny, klinická diagnostika, zdravotní rizika a racionální intervence
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc
Endokrinologický ústav - Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Praha
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 16.00 Klinické kazuistiky (interaktivní část) - individualizovaný přístup v racionální farmakoterapii u obézních a malnutričních pacientů
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS