Antidepresiva v individualizované léčbě - indikace, klinická významnost rizik farmakoterapie a možnosti individualizace lékových schémat

KURZ č. 23 (4650123)

Termín: 2. 3. 2018, 10-16 hod 
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Antidepresiva patří k nejčastěji indikovaným léčivům ze skupiny psychofarmak. Jejich odlišný vliv na neuromediátorové systémy umožňuje vyšší individualizaci léčby v případě jejich užití v terapii deprese i v dalších specifických indikacích (např. v hypnosedativní léčbě, v terapii anorexie, anxiolytické léčbě, apod.). Účinky antidepresiv lze potencovat nebo kontraregulovat řadou léčiv. Z tohoto důvodu je nezbytné při volbě správného antidepresiva zohlednit všechny významné poznatky z oblasti farmakokinetiky, farmakodynamiky, receptorové a neuromediátorové selektivity léčiv, komorbidity pacienta, relativní kontraindikace, komedikaci, lékové interakce, ale i předpokládanou účinnost léčby a znalosti týkající se předpokládané významnosti rizik farmakoterapie. Kurz přinese souhrn poznatků s příklady racionálního a naopak iracionálního podávání antidepresiv z pohledu individualizované léčby, poznatky týkající se klinické významnosti serotoninergního a noradrenergního syndromu, interakcí lék-nemoc a lékových interakcí u nejčastěji indikovaných léčiv ze skupiny antidepresiv (SSRI, SNRI a NaSSa), ale i u dalších antidepresiv.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Antidepresiva – různorodost terapeutických indikací a individualizovaný přístup při racionální volbě antidepresiv
MUDr. Miroslav Kopeček, PhD.
Národní ústav duševního zdraví, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.30 Antidepresiva - individualizace dávkovacích schémat s ohledem na nežádoucí účinky, interakce, kontraindikace a další rizika farmakoterapie
PharmDr. Kateřina Horská
Oddělení klinické farmacie NL Fakultní nemocnice Brno, Farmaceutická fakulta VFU Brno
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 16.00 Klinické kazuistiky- individualizovaný přístup při volbě antidepresiv do lékových režimů
Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
PharmDr. Kateřina Horská
Oddělení klinické farmacie NL Fakultní nemocnice Brno, Farmaceutická fakulta VFU Brno
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS