Racionální užití antibiotik v klinické praxi (antibiotika působící na ribozomy), individualizace lékových schémat, profylaktické užití antibiotik (kurz č. II)

KURZ č. 20 (4650120)

Termín: 10. 11. 2017 (přesunuto z 13. 10.), 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz patří do série vzdělávacích akcí věnovaných racionální antibiotické léčbě, které se vzájemně doplňují. Je zaměřen na poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti antibiotik působících na úrovni ribozomů (makrolidů, tetracyklinů, chloramfenikolu, linkosamidů a dalších antibiotik). Kurz dále shrne racionální přístupy při profylaktickém podávání antibiotik (s příklady z nemocniční praxe) a roli klinických farmaceutů v mezioborové spolupráci s infektology a mikrobiology. Přednášené poznatky budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Antibiotika působící na úrovni ribozomů (makrolidy, tetracyklíny, chloramgenikol, linkosamidy a další) - klinická účinnost, bezpečnost, zkušenosti z klinické praxe
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.00 Off-label podávání antibiotik, specifické indikace a dávkovací schémata - přednáška a klinické příklady
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
13.00 - 13.30 Přestávka na oběd
13.30 - 15.00 Antimikrobiální profylaxe- racionální přístupy v profylaktickém užití antibiotik-příklady z nemocniční péče, role klinických farmaceutů
MUDr. Vlastimil Jindrák
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav - CEM, Praha
15.00 - 16.00 Interaktivní diskuse
16.00 Závěr
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz v novém Vzdělávacím programu z roku 2015 koreluje s náplní kurzu „Racionální farmakoterapie ATB“ (3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 3-denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (3x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-3 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS