Terapeutické monitorování léků - nejčastěji monitorovaná léčiva, úskalí klinických intepretací, modelové příklady v kazuistikách

KURZ č. 17 (4650117)

Termín: 31. 3. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz představí v klinických kazuistikách hlavní léčiva v klinické praxi, která podléhají TDM (terapeutickému monitorování léků), podmínky, při kterých dochází ke zkreslení výsledků stanovených lékových hladin, a další faktory, které ovlivňují výsledky klinických intepretací lékového monitoringu a individualizaci dávkování. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. U příkladů monitorovaných léčiv budou zkušenými lektory probrány základní farmakologické vlastnosti monitorovaných léčiv, jejich účinnost a bezpečnost a podmínky, které zasahují do změn terapeutické hodnoty léčiv v klinické praxi.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.30 Terapeutické monitorování léčiv- hlavní úskalí při stanovení a intepretacích výsledků TDM
(přednáška a interaktivní opakování znalostí)
PharmDr. Milada Halačová, PhD.
Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické farmacie
11.30 - 11.45 Přestávka na kávu
11.45 - 13.30 Terapeutické monitorování beta- laktámů, vankomycinu a aminoglykosidů
(interaktivní přednáška, příklady interpretací výsledků TDM v klinických kazuistikách)
PharmDr. Marika Gӧboová, PhD.
Fakultní nemocnice Nitra, Slovenská republika
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 16.00 Terapeutické monitorování digoxinu, teofylínu, amiodaronu, antiepileptik a azolových antimykotik
(interaktivní přednáška, příklady interpretací výsledků TDM v klinických kazuistikách)
PharmDr. Jana Ďuričová, PhD.
Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické farmakologie
 Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale umožňuje i zopakování a prohloubení poznatků z klinických stáží u posluchačů v předatestační přípravě dle vzdělávacího programu oboru Klinická farmacie.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS