Racionální užití antibiotik v klinické praxi- individuální přístup při volbě a dávkování léčiv (kurz I)

KURZ č. 15 (4650115)

Termín: 20. 1. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti v oblasti indikačních schémat antibiotik, procvičit farmakokinetické, farmakodynamické a klinické vlastnosti (přednosti a úskalí) při podávání nejčastějších antibiotik a odhadovat vliv různých faktorů na terapeutickou hodnotu těchto léčiv v klinické praxi. Kurz se bude zabývat i správnou volbou antibiotik do kombinovaných lékových režimů a umožní posluchačům získat přehled o současném stavu rezistence na vybraná antibiotika v ČR, Evropě a v dalších zemích. Principy individualizované antibiotické léčby budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách v odpolední části programu.
Program:  
10.00 - 11.45 Racionální užití antibiotik v přehledu základních indikačních schémat u častých infekčních onemocnění
(přednáška 1 hod 15 min, interaktivní opakování znalostí 30 min)
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 14.00 Minimalizace rizik antibiotické léčby u vybraných skupin antibiotik
(přednáška a interaktivní opakování znalostí s využitím hlasovacího zařízení- 2 hod)
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
14.00 - 14.30 Přestávka na oběd
14.30 - 16.00 Současný stav v rezistenci na ATB v České republice a v Evropě, hlavní pochybení v racionálním užití antibiotik, možnosti zlepšení
(přednáška 1 hod 15 min + 15 min diskuse)
Doc. MUDr. Helena Žemličková, CSc.
 

Kurz je ohodnocen v kontinuálním vzdělávání farmaceutů 14 body.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz odpovídá podmínkám Vzdělávacího programu klinická farmacie z roku 2005. V novém Vzdělávacím programu z roku 2015 koreluje výhledově s náplní kurzu „Racionální farmakoterapie ATB“(3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 3- denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (3x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-3 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS