Polékové reakce v klinické praxi

KURZ č. 5 (465015)

Termín: 5. 12. 2014
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
9.00-10.30 PharmDr. Josef Malý, PhD.- „Klasifikace lékových problémů a příklady v klinických kazuistikách“
10.30-12.00 Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD.- „Klinicky významné lékové interakce a interakce léků s potravou v práci klinického farmaceuta“
12.00-13.00 Přestávka na oběd
13.00-14.30

MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, PhD., PharmDr. Martin Doseděl, PhD. „Lékové problémy při užití kardiovaskulárních léčiv a jejich řešení“

14.30-16.00

PharmDr. Petr Červený, PhD. „Problematika nežádoucích účinků léčiv a individualizace léčebných schémat u gastrointestinálních léčiv“

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS