Účinnost a bezpečnost farmakoterapie, interindividuální variabilita v odpovědi na léčiva

KURZ č.1 (465011)

Termín: 25. 9. 2014, 9-16 hod
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové

Odborný program

9.00 - 9.10 Zahájení práce Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)
děkanem FaF UK Doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, PhD.
9.10 - 9.25 Úvod k činnosti Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie
PharmDr. Daniela Fialová, PhD.- UCKF, KSKF FaF UK
9.25 - 10.30 Krátké úvodní slovo, edukativní přednáška
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
„Bezpečnost farmakoterapie- populační a individuální riziko, nástroje k hodnocení racionality léčby, význam farmakoepidemiologie, klinické kazuistiky“ 10 min. diskuse
10.30 - 10.45 Přestávka s občerstvením
10.45 - 12.15 Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
„Individualizovaná farmakoterapie- predikční systematika“, 10 min. diskuse
12.15 - 13.15 Přestávka na oběd
13.15 - 14.30 PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
„Změny terapeutické hodnoty léků ve stáří- specifika dávkovacích schémat u seniorů, vliv polyfarmakoterapie, multimorbidity, nástroje k hodnocení kvality lékové preskripce v geriatrii“, 10 min. diskuse
14.30 - 14.45 Přestávka
14.45 - 16.00 Interaktivní procvičení znalostí
16.00 Závěr

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS