Eliminace léčiv - praktické využití aplikované farmakokinetiky v řešení klinických kazuistik

KURZ č. 13 (4650113)

Termín: 4. 12. 2015, 10-16 hod 
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
10.00 - 11.00 Prof. Dr.h.c. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. Eliminace léčiv - současné poznatky a jejich využití v klinické praxi
11.00 - 11.10 Přestávka
11.10 - 12.10 PharmDr. Milada Halačová, PhD. „Hepatopatie a racionální podávání léčiv - vliv hepatálního poškození na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv“
12.10 - 12.40 Přestávka na oběd
12.40 - 14.10 PharmDr. Milada Halačová, PhD. „Úpravy dávkování při změnách funkce eliminačních orgánů-praktické příklady v kazuistikách (aminoglykosidová antibiotika a další protiinfekční léčiva)”- příklady s ukázkami programu pro TDM
14.10 - 14.20 Přestávka
14.20 - 16.00 PharmDr. Jana Ďuričová, PhD. „Úpravy dávkování při změnách funkce eliminačních orgánů-praktické příklady v kazuistikách (digoxin, teofylín, antiepileptika)”- příklady s ukázkami programu pro TDM

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS