Psychofarmakoterapie- individualizovaný přístup při volbě a dávkování léčiv u specifických populací pacientů

KURZ č. 12 (4650112)

Vzdělávací akce probíhá pod odbornou záštitou FaF VFU Brno.
Organizátoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD., PharmDr. Kateřina Horská

Termín: 13. 11. 2015, 10-16 hod 
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
10.00 - 11.45 Antidepresiva- farmakoterapeutická schémata, farmakokinetické aspekty a individualizace lékových schémat
11.45 - 12.00 Přestávka
12.00 - 13.45 Antipsychotika- farmakoterapeutická schémata, farmakokinetické aspekty a individualizace lékových schémat
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 15.15 Anxiolytika, sedativa-hypnotika - farmakoterapeutická schémata, farmakokinetické aspekty a individualizace lékových schémat
15.15 - 15.30 Přestávka
15.30 - 16.00 Interaktivní procvičení znalostí

 

V rámci kurzu budou ke každé farmakoterapeutické skupině shrnuty podstatné informace z oblasti hlavních klinických indikací včetně nejčastěji užívaných farmakoterapeutických schémat (přednášející: MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.- Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno), dále hlavní farmakologické aspekty při podávání léčiv dané lékové skupiny (přednášející: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD., FaF VFU Brno) a klinické příklady individualizace lékových schémat při častých komorbiditách, specifické komedikaci, lékových komplikacích a u specifických populací (přednášející: PharmDr. Bc. Kateřina Horská, FN Brno a FaF VFU Brno, MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.- Psychiatrická klinika FN Brno) 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS