Nová antikoagulancia, nová antidiabetika a další nová léčiva v klinické praxi - teoretické poznatky a praktické zkušenosti

KURZ č. 11 (4650111)

Termín: 16. 10. 2015, 10-16 hod 
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
10.00 - 11.00 Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD. Nová antidiabetika v klinické praxi- teorie a praktické zkušenosti
11.10 - 12.10 Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Nová antikoagulancia v klinické praxi (interaktivní přednáška, klinické případy)
12.20 - 13.20 Prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD. „Trendy a inovativní přístupy ve vývoji nových léčiv“
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 15.00 PharmDr. Leoš Fuksa, PhD. „Údaje o nových léčivech v publikovaných klinických studiích- účinnost, bezpečnost, terapeutická hodnota“
15.00 - 16.00 PharmDr. Pavel Grodza „Další nová léčiva v klinické praxi- klinické zkušenosti“

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS