Přednášková akce a setkání pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii SKF ČFS ČLS JEP pod názvem „Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných“

Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných

Termín: 22. 1. 2018, 13-16 hod | Web: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS
Místo konání: Lékařský dům v Praze, Sokolská 31, Praha 2
Pořádá: Setkání pořádá pracovní skupina Klinická farmacie v geriatrii, Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností a Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie FaF UK.
Anotace: Na přednáškové akci budou představeny probíhající mezinárodní aktivity v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie, zejména nově začínající evropský projekt EUROAGEISM v programu Horizont 2020- program 7 věnovaný racionální geriatrické farmakoterapii, který koordinuje tým ČR do r. 2021, dále národní aktivity projektu SENIOR, zaměřené na spolupráci klinických farmaceutů a lékařů v oblasti racionálního užití léků ve stáří v zařízeních sociální péče a plánované aktivity pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii, do kterých se můžete aktivně zapojit. K účasti jsou zváni všichni kolegové z řad farmaceutů a lékařů se zájmem o problematiku racionální geriatrické farmakoterapie a/nebo o podporu interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, geriatrů a dalších lékařů v této oblasti.
Program: Odborný program (PDF)

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS