Problémy s nadváhou a malnutricí – moderní přístupy v léčbě

KURZ č. 50 (4650150)

Termín: 8. 12. 2023, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Tato vzdělávací akce představí souhrnné poznatky o příčinách, klinické diagnostice a úskalích provázejících racionální léčbu malnutrice a obezity. V případě malnutrice shrne problematiku malnutričních syndromů u pacientů v kritických stavech, současná klinická doporučení a strategie postupných kroků při řešení klinických problémů spojených s malnutricí. U nosologické jednotky obezity ozřejmí současnou epidemiologickou situaci týkající se problémů s obezitou v různých věkových kategoriích, poukáže na nelékové i lékové příčiny tohoto problému a přestaví současné možnosti léčby obezity. Kurz bude tradičně obsahovat klinické kazuistiky, na kterých si posluchači procvičí poznatky z teoretických přednášek.
 
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 11.40 Zánět, malnutrice a současné přístupy v léčbě malnutrice
doc. MUDr. Pavel Těšínský
Interní klinika 3. LF UK a FNKV
 
11.40 - 11.50 Diskuse
 
11.50 - 12.50 Procvičení základních poznatků v klinických kazuistikách
doc. MUDr. Pavel Těšínský
Interní klinika 3. LF UK a FNKV
 
12.50 - 13.20 Přestávka na oběd
 
13.20 - 14.20 Etiopatogeneze a zdravotní rizika obezit
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologický ústav Praha
MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity
 
14.20 - 14.30 Diskuse a krátká pauza
 
14.30 - 16.00 Současné možnosti farmakoterapie obezit. Procvičení racionálních přístupů ve farmakoterapii v klinických kazuistikách
MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.
Endokrinologický ústav Praha, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS