Racionální užití antibiotik v život ohrožujících a dalších klinicky závažných situacích. Možnosti náhrad při limitované dostupnosti některých antibiotik.

KURZ č. 48 (4650148)

Termín: 27. 4. 2023, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Užití antibiotik v život ohrožujících a jiných klinicky závažných situacích vyžaduje schopnost rychlého klinického rozhodování, dobrou znalost farmakokinetiky dostupných antibiotik i vhodnou volbu kombinovaných lékových režimů pro léčbu závažných infekcí. Kurz přinese vhled do problematiky život ohrožujících infekcí a ověřených postupů a principů rozhodování v těchto klinických situacích. Přiblíží také posluchačům stávající mikrobiologickou situaci v ČR, vzpomene na nedostatek základních antibiotik v minulých měsících a představí současná doporučení, jak v obdobných situacích postupovat. V diskusích se zkušenými lektory budou pro obě oblasti připraveny pro posluchače modelové kazuistiky.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 11.45 Racionální užití antibiotik v život ohrožujících a dalších klinicky závažných situacích – přehled nejčastějších indikací, léčiv volby a podmínek jejich klinické účinnosti a bezpečnosti.
MUDr. Pavla Paterová, Ph.D.
FN Hradec Králové
 
11.45 - 12.00 Diskuse
 
12.00 - 13.00 Procvičení poznatků na vybraných klinických příkladech.
MUDr. Pavla Paterová, Ph.D.
FN Hradec Králové
 
13.00 - 13.30 Přestávka na oběd
 
13.30 - 14.30 Aktuální informace o antibiotické politice v ČR, výpadky antibiotik a jejich řešení.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D
Fakultní nemocnice Olomouc, Infekční oddělení
 
14.30 - 14.45 Diskuse a krátká pauza
 
14.45 - 15.45 Procvičení poznatků na vybraných klinických příkladech.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D
Fakultní nemocnice Olomouc, Infekční oddělení
 
15.45 - 16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS