SOUČASNÉ PŘÍSTUPY VE FARMAKOTERAPII DEMENCE A PARKINSONOVY CHOROBY A TRENDY V INDIVIDUALIZACI LÉKOVÝCH SCHÉMAT

KURZ č. 40 (4650140)

Termín: 3. 12. 2021, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce.
Více informací...
 
Anotace: Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti seniorů na negativní centrální působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou chorobou (s i bez přítomnosti demence). Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv. Probrány budou principy individualizace lékových schémat u pacientů s demencemi a Parkinsonovou chorobou a možnosti snížení rizika polékových reakcí. V závěru vzdělávací akce si účastníci procvičí přednášené poznatky na klinických kazuistikách.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS