Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.) - diagnostika progrese klinického stavu a přístupy v individuálních úpravách lékových režimů

KURZ č. 36 (4650136)

Termín: 23. 4. 2021, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
Místo konání: Vzhledem k trvání nouzového byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Více informací...


(V případě odvolání nouzových opatření se kurz uskuteční v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a bude umožněna i hybridní forma připojení).
 
Anotace: Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných. Zazní také otázky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020 a v hlubší formě přiblíží a procvičí probírané oblasti. Na klinických kazuistikách v závěrečné části budou přednášené poznatky podrobně procvičeny.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS