Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých stupňů a typů hepatopatií - ONLINE

KURZ č. 35 (4650135)

Termín: 26. 3. 2021, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
Místo konání: Vzhledem k trvání nouzového byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Více informací...


(V případě odvolání nouzových opatření se kurz uskuteční v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a bude umožněna i hybridní forma připojení).
 
Anotace: V práci klinických farmaceutů patří úpravy dávkování léčiv u různých stupňů hepatálního selhávání a různých typů hepatopatií k častým klinickým intervencím. Tento kurz podrobně představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Podrobněji se zaměří na předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a na léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovliněna. Probrány budou časté intervence klinických farmaceutů u nemocných s hepatálním postižením a poznatky týkající se interpretace laboratorních markerů a individualizace lékových schémat. Tyto poznatky budou v závěrečné části kurzu take interaktivně procvičeny v klinických kazuistikách.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS