Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

KURZ č. 34 (4650134)

Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace:

Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastější příčině chronické morbidity/polymorbidity a k nejčastějším příčinám časné mortality. Rozvoj kardiologie zaznamenal v posledním století velký rozmach, o čemž svědčí i významně prodlužující se délka přežití u mužů a žen celosvětově.

S ohledem na častost kardiologických diagnóz patří znalost racionální farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění a znalost hlavních rizik KVS léčiv (nežádoucích účinků a relativních kontraindikací, vyžadujících intervence klinického farmaceuta) i znalost individualizace lékových schémat u KVS léčiv k významným oblastem práce klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na přístupy individualizace lékových schémat u některých chronických kardiovaskulárních onemocnění a na nejčastější, přetrvávající problémy v racionálním užití KVS léčiv (na nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkování KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v poslední části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.

 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS