Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi

KURZ č. 33 (4650133)

Termín: 13. 11. 2020, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Odborný garant: PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta VFU Brno

Kurz shrne moderní poznatky z oblasti individualizované léčby při volbě antipsychotik, zejména klinicky významné rozdíly v účinnosti, indikačním spektru a v bezpečnosti u jednotlivých účinných látek v rámci lékové skupiny. Zdůrazní rozdíly v těchto parametrech, které by měly být respektovány při individuálním nastavování antipsychotické léčby v klinické praxi. Sdělení se zaměří na specifika volby antipsychotik nejen v různých indikacích, ale i u různých populačních skupin - v pediatrii, ve středním věku a v geriatrii. V návazné přednášce budou zhodnoceny i farmakoekonomické aspekty současné antipsychotické léčby. Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS