Antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích - moderní přístupy v racionální volbě a dávkování antipsychotik napříč indikacemi a věkovými kategoriemi

KURZ č. 33 (4650133)

Termín: 15. 5. 2020 (pátek), 10-16 hod | Podmínky registrace
Z důvodu vládních opatření týkajících se opatření proti šíření koronaviru byly zrušeny kurzy UCKF plánované v dubnu a květnu 2020. S přednášejícími budou domluveny náhradní termíny a posluchači budou o těchto termínech informováni do konce května. Je možné, že z důvodu pokračujících opatření budou muset být uzavřeny i ostatní kurzy v tomto pololetí. Přihlášené posluchače budeme včas informovat.
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Odborný garant: PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta VFU Brno

Kurz shrne moderní poznatky z oblasti individualizované léčby při volbě antipsychotik, zejména klinicky významné rozdíly v účinnosti, indikačním spektru a v bezpečnosti u jednotlivých účinných látek v rámci lékové skupiny. Zdůrazní rozdíly v těchto parametrech, které by měly být respektovány při individuálním nastavování antipsychotické léčby v klinické praxi. Sdělení se zaměří na specifika volby antipsychotik nejen v různých indikacích, ale i u různých populačních skupin - v pediatrii, ve středním věku a v geriatrii. V návazné přednášce budou zhodnoceny i farmakoekonomické aspekty současné antipsychotické léčby. Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS