Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí podzim 2017

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce podzim 2017 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: PharmDr. Fialová Daniela, PhD.
 • Odborní garanti kurzů: PharmDr. Dalibor Černý, PhD.; PharmDr. Marie Zajícová

KURZ č. 21: Intepretace základních laboratorních a klinických markerů, uplatnění v řešení klinických kazuistik (kurz č. II)

 • Termín: 3. 11. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz přináší hlavní poznatky z oblasti základních interpretací laboratorních a klinických markerů, podstatných při hodnocení klinického stavu pacienta, jeho prognózy a při zvažování vhodnosti/nevhodnosti farmakoterapie a individualizovaných přístupů v léčbě. Diskutovány budou interpretace základních laboratorních markerů u pacientů s poškozením renálních funkcí, hepatálních funkcí a se změnami hematologických testů. Poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny interaktivní formou na vybraných klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace a program →

KURZ č. 20: Racionální užití antibiotik v klinické praxi (antibiotika působící na ribozomy), individualizace lékových schémat, profylaktické užití antibiotik (kurz č. II)

 • Termín: 10. 11. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz patří do série vzdělávacích akcí věnovaných racionální antibiotické léčbě, které se vzájemně doplňují. Je zaměřen na poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti antibiotik působících na úrovni ribozomů (makrolidů, tetracyklinů, chloramfenikolu, linkosamidů a dalších antibiotik). Kurz dále shrne racionální přístupy při profylaktickém podávání antibiotik (s příklady z nemocniční praxe) a roli klinických farmaceutů v mezioborové spolupráci s infektology a mikrobiology. Přednášené poznatky budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace a program →

KURZ č. 22: Neurologická onemocnění - přehled hlavních farmakoterapeutických strategií, principy individualizace lékových schémat

 • Termín: 8. 12. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz přinese souhrn základních klinických poznatků týkajících se vybraných neurologických onemocnění. Cílem je seznámit posluchače se základy diferenciální diagnostiky hlavních neurologických onemocnění (minimum potřebné pro klinické farmaceuty/farmaceuty), s klinickou manifestací, prognózou a komplikacemi vybraných neurologických onemocnění. Mezi nosologickými jednotkami probíranými v tomto kurzu budou zařazeny: Parkinsonova choroba, Syndrom neklidných nohou, Roztroušená skleróza míšní a Epilepsie. V přednáškových sděleních bude kladen důraz především na hlavní farmakoterapeutické strategie, jejich účinnost a bezpečnost, klinické zkušenosti s podáváním různých farmak a na principy individualizace lékových schémat v různých klinických situacích.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Registrace a program →

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS