Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Proběhlo setkání studentů s klinickými farmaceuty na téma: Jaké je to být klinickým farmaceutem
Ve čtvrtek 20. 6. 2024 po Závěrečné konferenci projektu Transformace pro VŠ na UK, cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ proběhlo odpolední setkání studentů s klinickým farmaceuty. 

*

Zpráva ze závěrečné konference: Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie
20. června proběhla ve velké aule kampusu Farmaceutické fakulty UK Závěrečná konference projektu Transformace pro VŠ na UK, pod názvem „Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné“. 

*

Zpráva z Evropské tréninkové školy ERASMUS+ BIP programu Farmaceutické fakulty UK pořádané ve spolupráci s experty projektu I-CARE4OLD H2020 a ESCP
V období říjen až listopad 2023 byla v Praze uspořádána Evropská tréninková škola pod názvem „Pokroky v evropském výzkumu v racionální geriatrické farmakoterapii a oblasti v “deprescribingu” u geriatrických nemocných”.

Nejbližší vzdělávací akce

Duben
22.
Vyšší věk je provázen úbytkem fyziologických rezerv organismu a postupujícím syndromem seniorské křehkosti, stejně tak i akumulací dalších geriatrických syndromů a onemocnění, ke kterým patří i onemocnění způsobená sníženou kapacitou dopaminergní transmise, např. Parkinsonova choroba nebo syndrom neklidných nohou. Tento vzdělávací kurz vás provede současnými teoretickými poznatky i praktickými zkušenosti se seniory v různých stupních seniorské křehkosti a v druhé části se bude zabývat i pacienty trpícími neurologickými diagnózami spojenými s dysregulací dopaminergní transmise.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Květen
23.
Kardiorenální, renokardiální a hepatorenální syndrom jsou názvy užívané k popisu syndromů vyjadřujících funkční vztah mezi nedostatečnou funkcí životně důležitých orgánů (srdce, ledvin a jater), jež významně ovlivňují i distribuci, biotransformaci a eliminaci farmak. Vyvolávající patofyziologické mechanismy těchto syndromů nejsou zatím zcela objasněny, i když víme mnohé o příčinách selhávání a dysfunkce jednotlivých životně důležitých orgánů. Tento kurz shrne současné poznatky o kardiorenálním, renokardiálním a hepatorenálním syndromu ve vztahu k jejich etiopatogenezi, možnostem diagnostiky, klasifikaci pacientů do rizikových skupin a popíše provázanost těchto syndromů s budoucími možnostmi lepší individualizace lékových režimů ve stáří. Poznatky budou během kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS