UCKF - Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Nejbližší vzdělávací akce

Listopad
16.
Diabetes mellitus 2. typu jako endokrinologické onemocnění zasahující do řady orgánových funkcí a systémových procesů vyžaduje dostatečnou pozornost klinických pracovníků a kvalitní znalosti dostupných terapeutických postupů. Současně jsou mnohdy indikovány kombinované lékové režimy v přísně individualizované léčbě, šité na míru individuálním potřebám pacienta, ve snaze co nejlépe kompenzovat onemocnění, minimalizovat hypoglykemické příhody a další nežádoucí účinky, rizika cévních a dalších komplikací léčby.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Prosinec
7.
Kurz komplexně přiblíží problematiku chronického renálního selhávání, lékové a nelékové příčiny podílející se na jeho rozvoji a standardní terapeutické přístupy.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Leden
18.
Nesteroidní antiflogistika patří mezi nejčastěji indikované léky, které mají vysokou terapeutickou hodnotu u řady onemocnění. Přes tyto žádoucí vlastnosti v terapeutických indikacích mají tato léčiva časté systémové nežádoucí účinky na podkladě ovlivnění syntézy prostaglandinů nebo idiosynkratických imunitních reakcí.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS