Léčivé rostliny

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání

Vědecká rada Farmaceutické fakulty schválila 21. 5. 1991 koncepci a náplň třísemestrového zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny", které fakulta uskutečňuje v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK v Praze. Program byl zahájen v září 1991.

Přijetí do programu CŽV

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Studium je třísemestrové, během každého semestru jsou organizovány 2-3 semináře, které probíhají v sobotu a neděli. Koncem každého semestru proběhne týdenní soustředění s praktickou výukou.

Absolvent tohoto programu obdrží „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání”.

Poplatky

Pro uchazeče přijaté od akademického roku 2012/2013 a později je stanovena úplata za celé studium 10.000,- Kč. Posluchači přijati do tohoto programu CŽV se zavazují uhradit celou stanovenou částku před zápisem.

Příjem přihlášek je v současné době z kapacitních důvodů pozastaven.

Informace o studiu

 1. Program CŽV je třísemestrový, probíhá formou distančního studia.
 2. Zkoušky se skládají z předmětů farmaceutická botanika, farmakognozie, zápočty ze základů lékařských disciplín, farmakologie a pěstování léčivých rostlin.
 3. Absolvent zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání Léčivé rostliny obdrží osvědčení o jeho absolvování.
 4. Poplatek za program CŽV nezahrnuje poplatky za ubytování.
 5. Organizátoři programu CŽV mají možnost pozměnit až 30 % náplně základního studia vzhledem k zájmu seminárních skupin.

Náplň zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny"

I. semestr

 • Základy farmaceutické botaniky
 • Český lékopis
 • Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi

II. semestr

 • Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
 • Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity

III. semestr

 • Základy farmakologie
 • Fytoterapie a fytotoxikologie
 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS