Zdravotnická bioanalytika (kombinovaná forma)

Bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika v kombinované formě studia umožní současným pracovníkům se středoškolským vzděláním ve všech typech laboratoří klinických oborů, v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby zvýšení kvalifikace absolvováním tříletého bakalářského studijního programu. U uchazečů se předpokládá praxe v oboru.

 Výuka bakalářského studia Zdravotnické bioanalytiky v kombinované formě studia je ekvivalentní výuce v prezenční formě, způsob výuky je však výrazně posunut k samostudiu. Prakticky se výuka ve formě vybraných seminářů a cvičení uskuteční vždy v pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 13 a od 14 do 19 hodin celkem 7krát za semestr.

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS