Zdravotnická psychologie

Cílem výuky daného předmětu je na relativně malém prostoru poskytnout syntézu nejdůležitějších poznatků z oblasti dvou psychologických disciplin (zdravotnické a sociální psychologie), které jsou předpokladem účinného, produktivního a kooperativního jednání s lidmi. Předmět se zabývá problematikou osobnosti a jejího poznávání, řešením náročných životních situací, verbální a nonverbální komunikací, nejčastějšími mezilidskými konflikty a možnostmi jejich zvládání.

Sylabus předmětu

 • Struktura a dynamika osobnosti, její poznání a sebepoznání
 • Psychologie zdraví a nemoci, individuální aspekty chování a prožívání
 • Řešení náročných životních situací (stres, frustrace) včetně různých onemocnění
 • Sociální interakce, normy a role v mezilidských vztazích
 • Interpersonální konflikty a jejich zvládání
 • Verbální a nonverbální komunikace
 • Základní komunikační modely (asertivita, transakční analýza aj.)

Literatura

 1. Feldmann,H.: Kompendium lékařské psychologie.Praha, Victoria Publishing 1995
 2. Jobánková, M.a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky.Brno, IDVPZ 2002
 3. Křivohlavý J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada Publishing 2002
 4. Vymětal,J.: Základy lékařské psychologie. Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1994

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS