Zdravotnická informatika

V rámci předmětu je diskutován etický kodex zdravotnické informatiky, kategorizace informačních zdrojů a způsob, jak je nalézt a jak hodnotit jejich užitečnost pro zpravování konkrétní tematiky (včetně informací umístěných na webu). Dále je diskutována i informační hodnota reklamy a způsob její regulace, principy telemedicíny, databáze (požadované vlastnosti, způsob zadávání dat, praktická schopnost umět pracovat s databázemi) a jejich použití ve zdravotnictví (na příkladech v současnosti fungujících databází jako jsou nemocniční informační systémy, databáze zdravotních pojišťoven, databáze u analytických přístrojů apod.). Probírány jsou i informační zdroje v klinické, forenzní a analytické toxikologii. Dále je vysvětlován význam zdravotnické statistiky a její limity, ukazatele zdravotního stavu, indikátory a jejich použití při hodnocení zdravotní péče. Část seminářů je zaměřena na získávání vědecké informace – způsob získávání odborných sdělení a využívání celotextových a bibliografických databází. Menší část výukových hodin je věnována základům marketingu, ve kterých je vyloženo, jak lze informace použít k získávání povědomí o vlastní společnosti a jakým způsobem je možné užít zdravotnické informace při vytváření marketingového mixu.

Sylabus předmětu

 • Cíle zdravotnické informatiky, odborné společnosti, etický kodex.
 • Data, informace, reklama.
 • Zdroje informací, bibliografický záznam.
 • Vědecké informace a výzkum.
 • Hodnocení odborně orientovaných informací.
 • Reklama.
 • Telemedicína.
 • Databáze – obecné požadavky na databáze, možnosti jejich využití ve zdravotnictví.
 • Signály a indikátory ve zdravotnictví.
 • Databáze užívané v praxi, ochrana osobních údajů.
 • Nemocniční informační systém.
 • Ambulantní informační systémy + systém IZIP.
 • Zdravotnická statistika.
 • Marketing ve zdravotnictví.
 • Informační zdroje v klinické biochemii.

Literatura

 1. edd. Vlček J., Dalecká R: Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky (angl. Basic of pharmacoepidemiology, pharmacoeconomics and pharmacoiphormatics), 2. přepravované vydání, Remedia 2005, (ISBN: 80-903555-0-1)
 2. www.sbmili.cz
 3. www.eumed.cz/czech/EUMED.htm
 4. www.uzis.cz
 5. www.uoou.cz
 6. www.izip.cz
 7. www.wikipedia.org
 8. www.nlm.nih.gov/medlineplus
 9. www.boldis.cz
 10. bi.cuni.cz
 11. www.thomsonhc.com
 12. www.scirus.com
 13. somapp.ucdavis.edu/pathology/plug/LabReference.cfm
 14. www.lf2.cuni.cz/Ustavy/ukbp/refer/index.htm
 15. www.lib.waldenu.edu/judge_4.html
 16. www.accd.edu/pac/lrc/infoeval.htm

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS