Transfúzní lékařství I

Cílem výuky je poskytnout studentům informace postihující celou náplň oboru transfuzního lékařství. Ve výrobní části se studenti seznámí s principy odběrů krve a krevních složek, se zpracováním, vyšetřením a kontrolou transfuzních přípravků, s indikacemi podání pacientům. Náplní laboratorní části je především problematika imunohematologie – antigeny a protilátky jednotlivých systémů krevních skupin, jejich vyšetření a klinické souvislosti.

Sylabus předmětu

Témata přednášek

 • Úvod do transfuzního lékařství
 • Dárcovství krve, výroba transfuzních přípravků
 • Imunohematologie a imunogenetika, definice, základní pojmy
 • Reakce antigen – protilátka, testy průkazu protilátek
 • Imunohematologické techniky - detekce antigenů a protilátek
 • Skupinové systémy erytrocytů, AB0, Rh, Kell, ostatní
 • Předtransfuzní vyšetření
 • Imunohematologie leukocytů a krevních destiček
 • Hemolytické onemocnění novorozence, krevní skupiny a choroby
 • Zevní a vnitřní kontrola imunohematologické laboratoře  

Témata praktických cvičení

 • Vyšetření AB0 systému, aglutininy a aglutinogeny, podskupiny AB0
 • Vyšetření Rh systému, D antigen, varianty D antigenu, C a E antigeny
 • Testy průkazu protilátek: Určení specifity protilátky panelem dg. krvinek, přímý a nepřímý antiglobulinový test, gelové testy, chladové a tepelné protilátky, testy kompatibility transfuzních přípravků

Literatura

 • V. Řeháček, J. Masopust a kol.: Transfuzní lékařství. Grada, a.s. 2013, ISBN 978-80-247-4534-3
 • J. Masopust, M. Písačka: Praktická imunohematologie - Erytrocyty, Mladá fronta, a.s. 2016, ISBN 978-80-204-3740-2
 • M. Penka, E. Tesařová a kol.: Hematologie a transfuzní lékařství II, Transfuzní lékařství, Grada Publishing, a.s. 2012, ISBN 978-80-247-3460-6
 • Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition 2017, Council Europe Publishing, Strasbourg , ISBN 978-92-871-8415-3 (angl., fr.)
 • Daniels G., Bromilow I.:Essentials Guide to Blood Groups, Blackwell Publishing 2007, ISBN 978-1-4051-5349-2 (angl.)
 • Engelfriet C.P., Meulenbroek A.J.: Imunohematologie, Sanguin 2003, ISBN 90-5267-029-3 (čj)
 • Murphy M.F., Pamphilon D.H.: Practical Transfusion medicine, Blacwell Sience Publ., 2002, ISBN 0-632-05114-0 (angl.)
 • Doporučené postupy v transfuziologii a imunohematologii aktualizované na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS