Vyhodnocování instrumentálních metod

Sylabus předmětu

  1. Vyhodnocení potenciometrických titrací – grafické a matematické metody.
  2. Vyhodnocení několikastupňových titračních stanovení – alkalimetrické stanovení vícesytných kyselin, směsi silné a slabé kyseliny, chelatometrické stanovení směsi iontů, argentometrické stanovení směsi halogenidů.
  3. Metoda kalibrační křivky – využití pro spektrofotometrická stanovení vybraných látek.
  4. Výběr vhodné mobilní fáze pro separaci modelové směsi látek v TLC chromatografii, výpočet retardačního faktoru.
  5. Test vhodnosti chromatografického systému – hodnocení kvality separace modelových směsí látek.
  6. Vyhodnocení HPLC/GC stanovení metodou vnitřního standardu, porovnání separace při nástřiku standardů a vzorků léčivých přípravků.
  7. Kombinace instrumentálních metod při identifikaci organických látek, vyhodnocení u spektrálních metod ve spojení s kvantitativní elementární analýzou.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS