Odborná jazyková příprava II

Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku. Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny.

Výuka navazuje na předmět Odborná jazyková příprava I v 1. úseku studia.

Sylabus předmětu

Angličtina | Francouzština | Němčina

Angličtina

Zimní semestr

 1. Human Physiology
 2. Parts of the Body, Organs
 3. Systems of the Human Body (Integumentary, Skeletal, Cardiovascular, Lymphatic)
 4. Systems of the Human Body (Digestive, Urinary, Nervous, Endocrine, Reproductive)
 5. The Brain
 6. Memory, Types of Intelligence
 7. The Heart
 8. Cardiovascular Disorders
 9. Cholesterol
 10. Cholesterol and Related Diseases
 11. Immunity and Immunology
 12. Boosting Our Immunity, Ways of Relaxation, Healthy Lifestyle, How to Handle Stress

Letní semestr

 1. First Aid
 2. Techniques and Procedures of First Aid
 3. Drug Abuse
 4. Epidemiology
 5. Epidemics in the Current World, Ways of Prevention
 6. Medical Psychology
 7. My favourite Medical Discipline
 8. Careers in the Fields of Medical Bioanalytics
 9. Work Experience
 10. CV, Application Letter
 11. How to Make Practical Use of My Knowledge
 12. Revision of English Grammar, Grammar Tests

Francouzština

Zimní semestr

 1. Antibiotiques
 2. Vitamines
 3. Alcaloïdes
 4. Drogues
 5. Problèmes actuels de la drogue
 6. Médicaments anticancéreux
 7. Maladies incurables
 8. Effets indésirables des médicaments
 9. Formes hydrosolubles

Letní semestr

 1. Santé publique
 2. Santé - maladies
 3. Hygiène
 4. Epidémiologie
 5. OMS
 6. Homéopathie
 7. Phytothérapie
 8. Toxicologie

Němčina

Zimní semestr

a.

 1. Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 2. Stärke
 3. Opium (Drogenprobleme, Missbrauch von Medikamenten)
 4. Der menschliche Körper (Anatomie, Physiologie)
 5. Die Krankheitserreger (Bakterien und Viren)
 6. Impfstoffe und Seren (eine konkrete Infektionskrankenheit)
 7. Pharmakologie und Toxikologie (Antibiotika, Chemotherapie maligner Tumore, Vitamine)
 8. Das Gesundheitswesen

b.

 1. Wenn man krank ist
 2. Regeln einer gesunden Ernährung
 3. Körperbehinderte Menschen unter uns
 4. Grammatikwiederholungsteste 

Letní semestr

a.

 1. Die bioanalytische Labors
 2. Berufswahl, mein künftiger Beruf
 3. Studienaufenthalt im Ausland
 4. Neue Krankheiten, Neue Medikamente
 5. Homöopathie und andere aktuelle Probleme
 6. Praktikum in einem Labor

b.

 1. Mein Lebenslauf
 2. Umweltproblematik
 3. Bibliotheken (Fachzeitschriften, Wörterbücher, Resümee)
 4. Bedeutung der Wissenschaft
 5. Meine Freizeit, Ausbildung und Zukunft
 6.  Grammatikwiederholungsteste

Literatura

Angličtina

 1. Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics. Karolinum, Praha 2008.
 2. Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 2012.
 3. McCarthy, M.: Vocabulary in Use. Cambridge University Press 2010.

Francouzština

 1. KUNEŠOVÁ, K. Le français de spécialité. Praha: Karolinum, 2005.
 2. Slovníky Č-F, F-Č.
 3. PRAVDA, M.-PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha : Leda, posl. vydání.
 4. TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002.
 5. HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKA, J. Francouzská mluvnice, Praha: SPN, 1991.

Němčina

 1. Zahradníčková, B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty, Karolinum, Praha 2002.
 2. Berglová, E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002.
 3. Hall, K.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Hueber Verlag, Deutschland 2012.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS