Léčiva přírodního původu

Předmět seznamuje s poznatky o látkách přírodního původu využívaných v terapii, o jejich rozdělení, struktuře, farmakologických vlastnostech a použití. Pozornost je věnována také případným vedlejším a nežádoucím účinkům látek přírodního původu a rizikům spojeným se zneužíváním přírodních látek vyvolávajících návyk a závislost. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v rozsáhlé oblasti látek a léčiv přírodního původu.

Sylabus předmětu

 • Úvod do přírodních léčiv, základní pojmy, legislativa v oblasti přírodních léčiv, lékopis
 • Glykosidy
 • Fenolické glykosidy, kumariny
 • Flavonoidy, izoflavonoidy
 • Saponiny
 • Anthracenové glykosidy, kardioglykosidy, thioglykosidy, kyanogenní glykosidy
 • Hořčiny
 • Třísloviny
 • Alkaloidy
 • Protoalkaloidy, tropanové alkaloidy, pyridinové a piperidinové alkaloidy, purinové alkaloidy, pseudoalkaloidy
 • Izochinolinové alkaloidy
 • Indolové alkaloidy
 • Silice
 • Siličná antiflogistika, antitusika, karminativa, diuretika, sedativa a anxiolytika

Literatura

 • Spilková, J. a kol.: Farmakognozie. Karolinum, Praha 2016.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS