Odborná jazyková příprava I

Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku. Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny.

Výuka pokračuje v předmětu Odborná jazyková příprava II ve 2. úseku studia.

Sylabus předmětu

Angličtina | Francouzština | Němčina

Angličtina

Zimní semestr

 1. National Health Service Worldwide, Insurance Companies
 2. National Health Service in the Czech Republic
 3. Micro-organisms, Foodborne Illness, Cross-contamination, Botulism
 4. Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 5. Postgraduate Study, Executive and Management of the Faculty, Life at the University
 6. Chemistry – Chemical Substances, Solutions, Elements
 7. Greatest Inventions, Science Understandable to Public, Popularizing science
 8. Chemical Laboratory
 9. General Laboratory Safety Rules, Safety Phrases
 10. Plant Body, Cell, Plant Physiology
 11. Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 12. Everyday Use of Herbaceous Plants
 13. Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives

Letní semestr

 1. Viruses
 2. Viral Infectious Diseases
 3. Bacteria
 4. Bacterial Infectious Diseases, How to Prevent the Spread of Infectious Diseases
 5. HIV and AIDS
 6. Cancer, Types of Cancer, Signs and Symptoms
 7. Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 8. Alternative Medicine vs. Conventional Medicine
 9. Homeopathy
 10. Antibiotics
 11. Hormones
 12. The Value of Vitamins
 13. The Value of Minerals

Francouzština

Zimní semestr

 1. Médecine et pharmacie contemporaines
 2. Histoire de la médecine et de la pharmacie
 3. Paracelse et savants célèbres
 4. Chimie minérale
 5. Chimie organique
 6. Principaux types de réactions
 7. Laboratoire chimique et biochimique
 8. L´eau et son rôle dans la vie humaine
 9. Analyses et examens en laboratoire

Letní semestr

 1. Cellule
 2. Hématologie
 3. Bactéries et virus
 4. Immunologie
 5. Le Sida
 6. Le génie génétique
 7. Corps humain et ses fonctions
 8. Digestion
 9. Cœur

Němčina

Zimní semestr

a.

 1. Ausbildung der medizinischen Bioanalytiker
 2. Studium an der Hochschule, Fortbildung, Weiterbildung
 3. Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 4. Die chemischen Elemente
 5. Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 6. Oxide, Säuren, Basen und Salze

b.

 1. Hochschulstudium – Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 2. Hradec Králové – die Stadt, wo ich studiere
 3. Lernen wir Fremdsprachen!
 4. Familienleben
 5. Studentenwohnheimleben
 6. Grammatikwiederholungsteste

Letní semestr

a.

 1. Synthese und Analyse
 2. Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 3. Organische Verbindungen
 4. Im chemischen und biologischen Labor
 5. Laborarbeiten, Arbeitschutz, Versuche

b. 

 1. Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 2. Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 3. Reisen durch deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 4. Urlaubstips
 5. Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen…
 6. Typen der gesündlichen Leben
 7. Grammatikwiederholungsteste

Literatura

Angličtina

 1. Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics. Karolinum, Praha 2008.
 2. Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 2012.
 3. McCarthy, M.: Vocabulary in Use. Cambridge University Press 2010.

Francouzština

 1. KUNEŠOVÁ, K. Le français de spécialité. Praha: Karolinum, 2005.
 2. Slovníky Č-F, F-Č.
 3. PRAVDA, M.-PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha : Leda, posl. vydání.
 4. TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002.
 5. HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKA, J. Francouzská mluvnice, Praha: SPN, 1991.

Němčina

 1. Zahradníčková, B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty, Karolinum, Praha 2002.
 2. Berglová, E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002.
 3. Hall, K.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Hueber Verlag, Deutschland 2012.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS