Matematika

Hlavní náplní předmětu je prohloubení a doplnění základů matematické analýzy, rozšířené o některé pojmy diskrétní a numerické matematiky. Vzhledem k rozsahu předmětu i k potřebám studia je výuka zaměřena na porozumění pojmům z hlediska jejich praktických aplikací, nikoli na důkazy teorémů apod.

Sylabus předmětu

Funkce jedné proměnné

 • důležité typy funkcí a jejich vlastnosti
 • nejdůležitější pravidla pro kreslení grafů a grafickou reprezentaci funkcí
 • grafické řešení rovnic
 • identifikace některých funkcí pomocí transformace proměnných

Derivace

 • geometrický a fyzikální význam
 • extrémy a průběh funkcí
 • Taylorův rozvoj a odhady chyb

Integrály

 • neurčitý integrál
 • určitý integrál
 • základní vlastnosti diferenciálních rovnic

Funkce více proměnných

 • definice a geometrický význam
 • extrémy funkcí dvou proměnných

Matice

 • základní maticové operace
 • řešení soustavy lin. rovnic pomocí inverzní matice

Literatura

 • Klemera P.: Aplikovaná matematika, Praha, Karolinum 1997

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS