Histologie a histologické techniky

Sylabus předmětu

 • Buňka, buněčné organely, jádro a jeho součásti
 • Specializace buněčných povrchů a typy mezibuněčného spojení
 • Tkáň epitelová – obecné vlastnosti, morfologické a funkční rozdělení
 • Tkáň vazivová – obecné vlastnosti, komponenty a typy vazivových tkání
 • Chrupavky a kostní tkáně – obecná charakteristika a rozdělení. Vývoj a růst kosti
 • Tkáň svalová – mikroskopická stavba a typy svalové tkáně. Principy a řízení procesů kontrakce
 • Nervová tkáň – morfologická stavba neuronu, klasifikace neuronů. Neuroglie – rozdělení a funkce
 • Histologie srdce, převodní systém srdeční, obaly srdce
 • Histologie krevních cév. Rozdělení a funkční charakteristika cév.
 • Monocytomakrofágový systém (retikuloendoteliální systém), histologie sleziny
 • Trávící systém – obecná stavba trubicové části GIT
 • Trávící systém – histologie dutiny ústní (jazyk, zuby) a slinných žláz
 • Trávící systém – histologie jícnu a žaludku
 • Trávící systém – histologie tenkého střeva a tlustého střeva
 • Trávící systém – histologie jater, žlučových cest a slinivky břišní
 • Dýchací systém – histologie dýchacích cest a plic. Čichový orgán
 • Močový systém – histologie ledvin, jednotlivé části nefronu.
 • Močový systém – histologie odvodných močových cest. Strukturální složky a funkce juxtaglomerulárního aparátu
 • Mužský pohlavní systém – histologie varlete, nadvarlete, vývojová stádia mužské zárodečné buňky
 • Ženský pohlavní systém – histologie vaječníků, vývojová stádia ženské zárodečné buňky
 • Ženský pohlavní systém – histologie vejcovodu a dělohy, ovariální cyklus, jeho regulace a vztah k cyklickým změnám v děloze
 • Endokrinní žlázy – histologie hypofýzy, štítné žlázy a nadledviny
 • Histologie kůže
 • Periferní nervový systém – rozdělení periferního nervového systému, histologie periferního nervu a ganglia
 • Centrální nervový systém, histologie spinální míchy a mozečku
 • Centrální nervový systém - histologie mozkové kůry, obalů CNS a složení a funkce hematoencefalické bariéry
 • Smyslový systém – vrstvy stěny oční koule
 • Smyslový systém – histologie orgánů sluchového a rovnovážného ústrojí ucha
 • Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely světelné mikroskopie. Zhotovení parafinových a zmrazených řezů
 • Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie
 • Principy a účel fixace, druhy fixačních prostředků pro potřebu zpracování biologického materiálu
 • Barviva v histologických technikách, rozdělení, základní barvicí postupy. Příklady přehledných barvicích metod
 • Metody barvení lipidů, polysacharidů, pigmentů a minerálů. Impregnační metody v neurohistologii
 • Základní principy a využití histochemie a imunohistochemie (světelné a fluorescenční)

Náplň praktických cvičení

Seminář
Základy histologických technik – přehled

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:
Krájení na mikrotomu a kryomikrotomu

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:
Přehledná histologická barvení parafinových řezů: Hematoxylin – eosin,
Barvení zmrazených řezů: Průkaz lipidů v histologických preparátech – olejová červeň (Oil Red)

Mikroskopická část – Obecná histologie, podpůrný a pohybový aparát

Mikroskopická část – Histologie kardiovaskulárního a respiračního systému

Mikroskopická část – Histologie gastrointestinálního traktu

Mikroskopická část – Histologie urogenitálního systému, endokrinní systém

Mikroskopická část – Histologie CNS a smyslových ústrojí

Literatura

 • Konrádová, Uhlík, Vajner. Funkční histologie, 2000
 • E. Klika a kol.: Histologie, Praha, Avicenum, 1985
 • L. C. Junqueira: Základy histologie, H & H, 1992
 • V. Lichnovský a kol.: Repetitorium histologie, 1997
 • B.Young, J.W.Heath: Wheater´s functional histology, Churchill Livingstone, 2000
 • Martínek J. a Vacek Z. Histologický atlas, Grada, 2008

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS