Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (kombinovaná) - sylaby předmětů

Vysvětlivky:

  • Semestr: Z = zimní, L = letní
  • Typ: P = povinné předměty, V = volitelné, PV = povinně volitelné
  • P = přednášky, S = semináře, C = cvičení, Z = zápočet, Zk = zkouška

1. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
1 Z P Biofyzika 14   8       Z + Zk
1 Z P Matematika   9         Z + Zk
1 Z P První pomoc   1 3       Z
1 Z P Úvod do buněčné biologie 8 1 3       Z + Zk
1 Z P Základy dozimetrie a ochrany před zářením 4           Z
1 Z P Obecná a anorganická chemie 14 8         Z + Zk
1 Z P Organická chemie I 4 6         Z + Zk
1 Z P Základy zdravotnictví 9           Z
1 Z P Latina   4         Z / Z + Zk
1 Z V Obecná chemie v příkladech   4         Z
1 Z V Odborná jazyková příprava I   4         Z + Z
1 L P Fyzikální chemie       9 14   Z + Zk
1 L P Histologie a histologické techniky       4 6 6 Z + Zk
1 L P Mikrobiologie       8 2 2 Z + Zk
1 L P Bioorganická chemie       2     Z
1 L P Organická chemie II       8 4   Z + Zk
1 L P Odborná praxe I             Z
1 L P Latina         4   Z / Z + Zk
1 L V Řešené úlohy z organické chemie         4   Z
1 L V Odborná jazyková příprava I         4   Z + Z

 

2. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
2 Z P Analytická chemie 8 8 8       Z
2 Z P Lékařská mikrobiologie 8 2 10       Z + Zk
2 Z P Obecná a lékařská imunologie 12 4 4       Z + Zk
2 Z P Ochrana veřejného zdraví 4 4         Z + Zk
2 Z P Základy anatomie a fyziologie člověka 16 2 6       Z + Zk
2 Z P Základy biochemie 16 12         Z + Zk
2 Z P Chemická laboratorní technika     8       Z
2 Z V Výpočty v analytické chemii   4         Z
2 Z V Odborná jazyková příprava II   4         Z + Z
2 L P Instrumentální metody       8 8 8 Z + Zk
2 L P Aplikovaná statistika         9   Z
2 L P Laboratorní hematologie I       8     Z
2 L P Patologie       12 8   Z + Zk
2 L P Molekulární biologie a genetika       12 4   Z + Zk
2 L P Odborná praxe II             Z
2 L P Odborná jazyková příprava             Zk
2 L V Vyhodnocování instrumentálních metod         4   Z
2 L V Výpočetní technika         8   Z
2 L V Výzkumný projekt I         28   Z
2 L V Léčiva přírodního původu       8   8 Z + Zk
2 L V Odborná jazyková příprava II         4   Z + Z

 

3. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
3 Z P Speciální instrumentální metody 8 2 10       Z + Zk
3 Z P Laboratorní hematologie II 8 2 2       Z + Zk
3 Z P Transfuziologie I 4 3 1       Z
3 Z P Klinická biochemie 8           Z / Z + Zk
3 Z P Analýza exogenních látek v biologickém materiálu 12 2 6       Z + Zk
3 Z P Správná laboratorní praxe 4           Z
3 Z P Úvod do farmakologie a toxikologie 8           Zk
3 Z P Zdravotnická informatika 8 16         Z
3 Z P Zdravotnická psychologie   4         Z
3 Z V Ekonomika a management zdravotnictví 6           Z
3 L P Praktická hematologie       4 5 3 Z + Zk
3 L P Klinická biochemie       16     Z / Z + Zk
3 L P Vypracování bakalářské práce             Z
3 L P Etika zdravotnického pracovníka       4     Z
3 L P Odborná praxe III             Z

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS